MiroGregor

Miroslav Gregor

otec

nar. 24.10.1958 v Trenčianskych Tepliciach
Stredná odborná škola elektrotechnická
- obor výpočtová technika
Pracuje v oblasti IT (informačné technológie).


Od roku 2000 je aktívnym členom
Združenia výtvarníkov
pri Trenčianskom osvetovom
stredisku v Trenčíne.

Venuje sa olejomaľbe.
Žije a tvorí v Trenčianskej Teplej.

Autorské výstavy:
2001 - Trenčianske Teplice
2002 - Dubnica nad Váhom
2004 – Trenčín
2011 – Uherské Hradiště, Ilava
2017 – Veselí nad Moravou, Uherský Brod, Trenčín
2019 – Trenčín, Hodonín, Veselí nad Moravou, Uherské Hradiště

Spoločné výstavy : Výtvarné spektrum, Výtvarný salón (Trenčín)
Stretnutie-setkání (Trenčín/Uherské Hradiště)

r.2010 – III.Mezinárodní malířské sympozium „Hradišťský plenér“
r.2018 – Mezinárodní plenér „Oskorušové jaro“
r.2019 – 1.ročník „Plenér Ladislava Mednyánszkeho“
           – Sympózium „Pocta Jánovi Šandorovi“
r.2020 – Sympózium „Pocta Jánovi Šandorovi“ ...druhý ročník
r.2021 – Sympózium „JASON art“ Vršatec
           – Sympózium „Pocta Jánovi Šandorovi“ ...tretí ročník

Marki

Markéta Gregorová

dcéra "Marki"

nar. 27.07.1982 v Trenčíne
Trenčianska univerzita
Fakulta sociálno ekonomických vzťahov
Pracuje v bankovom sektore.
Od roku 2000 je aktívnym členom
Združenia výtvarníkov
pri Trenčianskom osvetovom
stredisku v Trenčíne.

Venuje sa perokresbe //kolorovaná perokresba.
Žije a tvorí v Trenčianskej Teplej.

Autorské výstavy:
2001 - Trenčianske Teplice
2002 - Dubnica nad Váhom
2004 – Trenčín
2011 – Uherské Hradiště, Ilava
2018 – Trenčín

Skoro pravidelná účasť na spoločných výstavách :
(poriadaných Trenčianskym osvetovým strediskom)
Výtvarné spektrum (Trenčín)
Výtvarný salón (Trenčín)
Stretnutie-setkání (Trenčín/Uherské Hradiště)